FeatureBox_Home2

Croeso i’r rhaglen Barefoot

Mae athrawon heddiw yn allweddol i lwyddiant y genhedlaeth nesaf. Mae Barefoot yn cefnogi addysgwyr mewn ysgolion cynradd gan roi hyder, gwybodaeth, sgiliau ac adnoddau i addysgu cyfrifiadureg. Mae adnoddau’n cyd-fynd â’r cwricwlwm ar gyfer pob gwlad yn y DU. Mae hyn yn cynnwys cynlluniau gwers o safon uchel AM DDIM a gweithdai DPP lleol, a diben popeth yw helpu athrawon i fagu hyder i ddod â chyfrifiadureg yn fyw yn yr ystafell ddosbarth.

Mae CAS a BT yn cydweithio i gefnogi athrawon i gyflwyno cyfrifiadureg.

BT – Mae Barefoot Computing yn rhan o ymrwymiad BT i helpu i greu diwylliant o lythrennedd ym maes technoleg a defnyddio grym cyfathrebu i greu byd gwell. Mae rhagor o wybodaeth yn www.techliteracy.co.uk

CAS – I’r athrawon hynny lle mai Barefoot Computing yw’r pwynt mynediad cyntaf ar eu taith DPP, mae modd gweld Computing At School drwy glicio yma http://www.computingatschool.org.uk/

Icon_YouTube Icon_Twitter Icon_Facebook