Gweithdai Cyfrifiadureg Cynradd

Mae gweithdai cyfrifiadura rhad ac am ddim gan Barefoot ar gyfer athrawon cynradd yn cael eu cynnal mewn ysgol wrth eich ymyl chi! Bwriad y gweithdai yw rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau y mae athrawon ysgolion cynradd eu hangen i gyflwyno’r cwricwlwm cyfrifiadura newydd. Mae’r gweithdai’n cael eu cynnal gan wirfoddolwyr sydd wedi’u hyfforddi gan ein partner cyflenwi.

Beth fydd yn digwydd mewn gweithdy Cyfrifiadura Cynradd gan Barefoot?
Bydd y gweithdy’n cael ei gynnal gan un o wirfoddolwyr arbenigol Barefoot. Bydd yn eich helpu i wybod sut i ddefnyddio adnoddau Barefoot a sut y gallant gael eu defnyddio i ddysgu cyfrifiadureg i’ch disgyblion.

Ble gallaf ddod o hyd i weithdy cyfrifiadura cynradd gan Barefoot?
Mae gweithdai Barefoot yn cael eu cynnal ledled y wlad – mae rhestr o’r gweithdai a fydd yn cael eu cynnal maes o law i’w gweld yma neu anfonwch e-bost atom i enquiries@barefootcas.org.uk i gael gwybod beth sy’n digwydd yn eich ardal chi. Fe ddaw un o wirfoddolwyr arbenigol Barefoot i’ch ysgol, dangos i chi sut i ddefnyddio adnoddau Barefoot a helpu i’ch paratoi ar gyfer dysgu elfennau cyfrifiadureg y cwricwlwm cyfrifiadura newydd i’ch disgyblion.

Beth fydd yn digwydd ar ôl y gweithdy?
Yn ystod y gweithdy, cewch eich gwahodd i ymuno â’ch Cymuned Barefoot leol er mwyn rhannu’ch profiadau o ddefnyddio adnoddau Barefoot gydag athrawon cynradd eraill yn eich ardal, a hefyd cael cefnogaeth a rhannu syniadau. Byddwch hefyd yn gallu cael gafael ar adnoddau eraill gan Barefoot pan fyddant yn cael eu rhyddhau.

Cysylltwch â ni heddiw i archebu lle neu i drefnu digwyddiad ar gyfer eich ysgol.