Polisi Preifatrwydd

Mae’r wefan hon yn rhan o brosiect Barefoot Computing sy’n cael ei redeg gan BCS, Sefydliad Siartredig TG.
Er mwyn gallu defnyddio ein deunyddiau am ddim, rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru. Rydym yn casglu enwau, negeseuon e-bost a chyfeiriadau ysgol / sefydliadau yn ystod y broses gofrestru. Nid ydym yn rhannu’r wybodaeth hon â neb nad yw’n ymwneud yn uniongyrchol â darparu prosiect Barefoot.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn i chi gael mynediad at ein deunyddiau, ac i ninnau wneud gwaith gweinyddol, dadansoddiad ystadegol ac adrodd am sut mae ein gwefan yn cael ei defnyddio.

Drwy gofrestru gyda’n safle, rydych chi’n cytuno i gael negeseuon e-bost gan Barefoot ynghylch y prosiect. Gallwch dynnu eich enw oddi ar ein rhestr e-bost drwy anfon e-bost at enquiries@barefootcas.org.uk neu drwy glicio dad-danysgrifio ar y cylchlythyr.

Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan er mwyn i chi allu mewngofnodi i weld ein deunyddiau, ac i ninnau ddadansoddi sut mae ein safle yn cael ei ddefnyddio. Nid ydynt yn adnabod pwy ydych chi’n bersonol, ac maent yn ein galluogi i wella ein gwefan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch ein polisi preifatrwydd neu’r defnydd o’ch gwybodaeth, gallwch anfon e-bost at il enquiries@barefootcas.org.uk.