multiple services provided by networks and the internet

I weld y cynnwys hwn bydd angen i chi fod yn aelod o’r gymuned Barefoot.
Bydd yn rhaid i chi gofrestru i weld y cynnwys hwn neu fewngofnodi os ydych chi’n aelod yn barod.