Telerau defnyddio

Wrth ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno:

  • i ddefnyddio’r deunyddiau ar y wefan hon yn unol â Thrwydded Llywodraeth Agored
  • I beidio ag ailddefnyddio unrhyw ddelweddau heb ganiatâd y sawl sydd â’r hawlfraint
  • i gydnabod mai Barefoot yw ffynhonnell y deunyddiau os byddwch yn eu hailddefnyddio yn unrhyw le arall

Os byddwch chi’n cofrestru ac yn rhoi eich manylion personol i ni drwy’r wefan hon, yna rydych chi’n rhoi caniatâd i ni gadw, cofnodi, dal a defnyddio data personol o’r fath yn unol â’n ‘polisi Preifatrwydd‘.